กำหนดการฝึกอบรม-Training schedule

บริษัทโกลบอล เทรนนิ่ง เนตเวิร์ก จำกัด ได้รับอนุมัติหลักสูตรอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์และได้รับอนุมัติหลักสูตร อบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ทำบัญชี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยบริษัทฯ ได้จัดให้วิทยากรประจำสถาบัน Dr.Thailand ซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการในการบรรยาย โดยมีปฏิทินการอบรมในเดือน กรกฏาคม 2559 และ สิงหาคม 2559 ดังนี้

ลำดับหลักสูตรอัตตราค่าอบรม(รวมVATแล้ว)กันยายน 2560ตุลาคม 2560พฤศจิกายน 2560ธันวาคม 2560
1หลักการคิดอย่างมีเหตุผล3,210 บาท---พฤหัสบดี 21
2กลวิธีการเจรจาต่อรอง3,210 บาท---ศุกร์ 22
3กฎหมายทางบัญชีและภาษีที่นักธุรกิจควรรู้2,140 บาท---เสาร์ 23
4กลยุทธในการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปสำหรับนักบัญชีและผู้ไม่ใช่นักบัญชี (นับชั่วโมงบัญชี 6)1,500บาท---เสาร์ 16
5ชั้นเชิงการจัดทำภาษีนิติบุคคลให้ถูกวิธีโดยไม่เสียค่าปรับและเงินเพิ่ม (นับชั่วโมงบัญชี 1.75 ชั่วโมงอื่นๆ 4.25)2,140 บาท---อาทิตย์ 24
6กลวิธีในการป้องกันปัญหาทางบัญชีและภาษีในภาวะการปัจจุบัน (นับชั่วโมงบัญชี 6)1,500 บาท---อังคาร 19
7การบริหารหนี้สิน5,000 บาท---พุธ 20
8การบัญชีเพื่อการบริหารสมัยใหม่1,605 บาท---จันทร์ 25
9กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
(นับชั่วโมงอื่นๆ 6)
1,500 บาท---ศุกร์ 15

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัครอบรม1.pdf (80 downloads)

 

พิเศษสุด สุด !!.. เพื่อเป็นการคืนกำไรให้ผู้เข้ารับการอบรม กรณี ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรม ชำระเงินดังกล่าวก่อนเข้ารับการอบรม 10 วัน จะได้รับส่วนลด 5 %

ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเก็บชั่วโมง CPD วิชาการบัญชีและวิชาอื่น ๆ ได้ ภายหลังการอบรมในแต่ละวัน สถาบัน ฯ จะมอบหนังสือรับรองการอบรมให้แต่ละท่าน ตามวิชาที่ได้เข้ารับการอบรม

สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท โกลบอล เทรนนิ่ง เนตเวิร์ก จำกัด
โทร. 02-968 6660 Fax. 02-968 6660 #15
Mobile. 087-9889713, 096-319 0616
Email. drthailandcpa.tacc@gmail.com
Facebook. www.facebook.com/S.R.N.AssetsGroup